HomeGoede mediation voor iedereen bereikbaar


S&S Social Mediation


S&S Social Mediation is ontwikkeld om goede mediation voor iedereen toegankelijk te maken dankzij vaste verlaagde tarieven die kunnen worden gehanteerd door een gestructureerd ingericht mediationproces. Kort gezegd: een professioneel mediationtraject voor een vaste, lage prijs.


Ook u kunt gebruik maken van Social Mediation.


Mediation is voor de meeste mensen die zich in een conflict bevinden beter dan een rechtszaak. In mediation kan een probleem echt goed worden opgelost. En deze oplossing wordt in de meeste gevallen ook sneller en goedkoper bereikt in vergelijking met een juridische procedure. Mediation is een logische eerste stap om tot een duurzame oplossing te komen. In dit proces houdt u zelf de touwtjes in handen en is maatwerk mogelijk in uw specifieke situatie. 


Helaas is goede mediation niet altijd voor iedereen toegankelijk. De kosten kunnen een obstakel vormen voor de mensen die net niet in aanmerking komen voor financiële ondersteuning door de overheid - een zogenoemde toevoeging -, of voor mensen met een laag inkomen boven de toevoegingsgrens. Ook kan het voorkomen dat uw wederpartij wel voor een toevoeging in aanmerking komt en u zelf niet.


Om professionele mediation toch voor iedereen toegankelijk te maken is legal mediationkantoor Schonewille & Schonewille in Rotterdam, Amsterdam en Utrecht S&S Social Mediation geïntroduceerd. Deze gestructureerde vorm van professionele mediation wordt aangeboden door goed opgeleide mediators met sociaal-maatschappelijke drijfveren die graag een brede ervaring op willen doen. Onze mediators zijn daarnaast jurist met een grote ervaring op het rechtsgebied dat in de door hen begeleide mediations een belangrijke rol speelt zoals bijvoorbeeld het echtscheidingsrecht of het arbeidsrecht.


Door de inzet van deze geëngageerde mediators en de gestructureerde werkwijze is een professioneel mediationtraject mogelijk met een hoge kwaliteit voor een vast laag bedrag. Over deze trajecten kunt u meer informatie vinden in het menu onder de tab Familie (Scheiding & Ouderschap) en de tab Arbeid & Zakelijk.


Manon Schonewille, een van de founding partners van Schonewille & Schonewille:


“Er verandert veel op het gebied van conflictoplossing. We zien dat de mogelijkheden om via de juridische weg een

conflict op te lossen ter discussie staan en dat gesubsidieerde rechtshulp steeds meer beperkt wordt. Daarnaast

wordt bij een rechtsgang alleen naar de juridische aspecten gekeken, terwijl het probleem vaak op een ander vlak

ligt. Omdat wij steeds zoeken naar een betere toegankelijkheid van ons vakgebied, zijn we gestart met S&S Social

Mediation. Daarmee wordt het oplossen van conflicten door het inschakelen van goed opgeleide professionele

mediators voor een grotere groep mensen en voor kleine bedrijven toegankelijk.”
Onze mediation diensten

Ook uw conflict écht goed opgelost?

Een professionele & gespecialiseerde mediator voor een vast laag bedrag.


U weet van te voren waar u aan toe bent!