Arbeid & Zakelijk


Arbeid & Zakelijk

Ontslag | Conflicten met collega's | Re-integratie & Zakelijke geschillen

S&S Social Mediation | Solution focussed

Bent u partij in een conflict en komt u net niet in aanmerking voor een toevoegingsregeling en vormen de kosten voor een goede mediator voor u een obstakel? Schonewille & Schonewille Legal Mediation is in de regio's Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Utrecht een initiatief gestart om goede oplossingsgerichte mediation voor iedereen toegankelijk te maken: S&S Social Mediation.Wanneer komt u in aanmerking voor S&S Social Mediation bij een arbeidsconflict of een zakelijk geschil?

Het initiatief geldt voor ZZP’ers, winkeliers of kleine bedrijven met een jaaromzet tot € 55.000,-, een nettowinst van minder dan € 15.000,- of het kleinbedrijf dat in zwaar weer verkeert.

 

Wat krijgt u?

Een oplossingsgericht mediationtraject bestaande uit 8 contacturen of 3 bijeenkomsten onder leiding van een mediator. Indien er na 5 contacturen of 2 bijeenkomsten nog geen zicht op een oplossing is, doet de mediator een (niet bindend) voorstel hoe een gezamenlijk gedragen oplossing er kan uitzien, rekening houdend met alle belangen van beide partijen (mediator proposal). Tijdens de afsluitende bijeenkomst vormt dit voorstel de basis voor verdere besprekingen. Als jullie het met elkaar eens worden over de te maken afspraken worden deze schriftelijk door de mediator vastgelegd, indien nodig in een formele vaststellingsovereenkomst.


Wat zijn contacturen?

Een contactuur is de tijd tijdens een mediationbijeenkomst waarbij u in persoon samen met de mediator om tafel zit. Voorwerk, nawerk en telefonisch of e-mailoverleg valt buiten de contacturen berekening.


Wat zijn de kosten?

Het complete oplossingsgerichte mediationtraject kost € 990,- exclusief btw, dat is € 445,- per partij. Mochten er meer uren nodig zijn dan het maximale aantal contacturen dan betalen alle partijen samen slechts € 90,- per uur exclusief btw. Dat is per partij € 45,- exclusief btw.Een professionele & gespecialiseerde mediator voor een vast laag bedrag:

u weet van te voren waar u aan toe bent!

info@socialmediation.org

+31 (0)10 - 760 71 10

Daniella den Iseger

daniella@socialmediation.org

+31 (0)6 40 15 31 01

Tim Ligtvoet

tim@socialmediation.org

+31 (0)6 46 15 11 54